Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler

Mukni eş anlamlısı nedir - Mukni eş anlamı

Eş anlamlı sözler, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, cümleler

Mukni kelimesinin eş anlamlısı = İnandıran - İnandırıcıÖdev Ödev
Eş Anlamlısı, Zıt anlamlısı, Eş anlamlı sözler, Eş anlamlı kelimeler, cümleler, olumsuz, karşıt anlamı,