Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler

Düşmek eş anlamlısı nedir - Düşmek eş anlamı

Eş anlamlı sözler, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, cümleler

Düşmek kelimesinin eş anlamlısı = Bulunmak - Rastlamak - Değmek - Vurmak - Yağmak - Düşkünleşmek - Müptela Olmak - Alışmak - Bayağılaşmak - Azalmak - Eksilmek - Isı - Gitmek - Kapılmak - Uğramak - Yere Devrilmek - Ölü Doğmak - Atlanmak - Yakışmak - Yakışık Almak - Tesadüfen Gelmek - Uygun Gelmek Azalmak - Düşkünleşmek - Damlamak - Olmak - Bayağılaşmak - Alışmak - Atlanmak - Çıkarmak - Eksiltmek - Gitmek - Uğramak - Kapılmak - Yakışmak - Bulunmak - Çalışmak - Boylamak - Dökülmek - Geçişsiz - Gelmek - Giriftar Olmak - İsabet Etmek - Kadük Olmak - Kalmak - Sakıt Olmak - Sukut Etmek - Tedenni Etmek - Yığılıp Kalmak - YığılmakÖdev Ödev
Eş Anlamlısı, Zıt anlamlısı, Eş anlamlı sözler, Eş anlamlı kelimeler, cümleler, olumsuz, karşıt anlamı,