Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler

Batkı eş anlamlısı nedir - Batkı eş anlamı

Eş anlamlı sözler, eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, cümleler

Batkı kelimesinin eş anlamlısı = Hüsran - İflasÖdev Ödev
Eş Anlamlısı, Zıt anlamlısı, Eş anlamlı sözler, Eş anlamlı kelimeler, cümleler, olumsuz, karşıt anlamı,