Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler

20 tane eş anlamlı kelime

Benzer – eş
Beraber – birlikte
Bereket – bolluk
Berrak – duru
Besin – gıda
Armağan – hediye
Sınav – imtihan
Cevap – yanıt
Bellek – hafıza
Hürriyet – özgürlük
Vatandaş – halk Kara – siyah
Ak – beyaz
Al – kırmızı
Değerli – kıymetli
Fazla – çok
Davet – çağrı
Defa – kez
Değer – kıymet
Deney – tecrübe
Deprem – zerzele20 tane eş anlamlı kelime
Abece – alfabe
Okul – mektep
Rehber – kılavuz
Soru – sual
Seyahat – gezi
Kişi – şahıs
Dil – lisan
Misafir – konuk
Öğretmen – muallim
Öğrenci – talebe
Bencil – egoist
Abes – boş – gereksiz
Arzu – istek
Asır – yüzyıl
Asil – soylu
Aş – yemek
Ayraç – parantez
Barış – sulh
Basit – yalın
Baş – kafaÖdev Ödev
Eş Anlamlısı, Zıt anlamlısı, Eş anlamlı sözler, Eş anlamlı kelimeler, cümleler, olumsuz, karşıt anlamı,