Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler

10 tane zıt anlamlı kelime

aleni = gizli
alıcı = satıcı
asil = soysuz
asla = daima
tekil = çoğul
ters = düz
tutsak = özgür
basit = zor
başlangıç = bitiş
batı = doğu


10 tane zıt anlamlı kelime

uzak = yakın
bedava = ücretli
biniş = iniş
borç = alacak
büyük = küçük
iyimser = kötümser
sağ = sol
zengin = fakir
kirli = temiz
güzel = çirkinÖdev Ödev
Eş Anlamlısı, Zıt anlamlısı, Eş anlamlı sözler, Eş anlamlı kelimeler, cümleler, olumsuz, karşıt anlamı,